30 A/F สวิตช์แรงดัน

สวิตช์เปลี่ยนที่มีผิวสัมผัสเงิน

  • การติดตั้งบนผนังและเปิดใช้งานสไตล์บล็อก
  • ติดตั้งได้อย่างชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ การติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
  • ผู้ใช้สามารถสับเปลี่ยนสวิตช์ความดันได้อย่างง่ายดาย
  • ระบบความปลอดภัยป้องกันการเกิดความดันสูงเกินไป
  • อุปกรณ์ซ็อกเก็ตช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องจักรได้ง่าย
SUCO Mechanische Druckschalter SW30 Wechsler

หมวดหมู่สินค้า: