ดัชนีเทคโนโลยี - สวิตช์แรงดันเชิงกล

แรงดันเครื่องกลจาก SUCO จะติดตามความดันของของเหลวหรือก๊าซ และปิดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าเมื่อถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้

สวิตช์แรงดันไดอะแฟรมของ SUCO ใช้ในช่วงแรงดันตั้งแต่ 0.1 บาร์ถึง 100 บาร์ ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยของแรงกดที่ 35, 100, 300 และ 600 บาร์ ขึ้นอยู่กับชนิดของไดอะแฟรมที่ใช้

แรงดันช่วงตั้งแต่ 10 บาร์จนถึง 400 บาร์สามารถตรวจสอบได้ด้วยสวิตช์แรงดันลูกสูบของ SUCO (ขึ้นอยู่กับขนาด) สามารถป้องกันความดันเกินกว่า 600 บาร์ได้

สวิตช์แรงดันเชิงกลจาก SUCO สามารถแบ่งออกตามขนาดได้แก hex 24, hex 27 และ 30 A/F แต่ละขนาดมีคุณสมบัติไฮดรอลิก นิวเมติก และไฟฟ้าเฉพาะด้าน (ระบุไว้ในหน้าแค็ตตาล็อกที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดทางเทคนิค)

 

รายละเอียดฟังก์ชันสำหรับเปิดตามปกติ (NO):

ความดันถูกนำไปใช้กับไดอะแฟรม/ลูกสูบผ่านตัวเชื่อมต่อแรงดัน ถ้าแรงดันที่สร้างขึ้นมากกว่าแรงดันก่อนแรงกดของสปริงแรงดัน ลูกสูบจะเคลื่อนที่ไปทางตรงกันข้ามกับแรงพร้อมกับแผ่นสัมผัส และปิดวงจร สวิตช์จะเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อความดันลดลงตามค่าความคลาดเคลื่อน

รายละเอียดฟังก์ชันสำหรับปิดตามปกติ (NC):

การสัมผัสพื้นผิวเกิดขึ้นในลำดับที่ย้อนกลับกัน การปรับเปลี่ยนจุดสวิตชิ่งที่อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน ไมโครสวิตช์ของระบบการสัมผัสผิวสับเปลี่ยน (snap-action) มีทั้งแบบ NC และแบบ NO การสัมผัสแบบหมุนจะเริ่มทำงานโดยลูกสูบ วงจรจะปิดด้วยระบบ NC ตราบใดที่ไม่มีแรงดัน เมื่อแรงดันที่ใช้เพิ่มขึ้นเกินกว่าจุดสวิตช์ที่ตั้งไว้ ผิวสัมผัสแบบหมุนจะเปลี่ยนปิดวงจรแบบ NO

 

SUCO ดัชนีเทคโนโลยี - สวิตช์แรงดันเชิงกล