SUCO ประทับ

ประทับ

SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstrasse 12-14 D-74321 Bietigheim-Bissingen
เยอรมนี

โทร: +49-7142-597-0
แฟกซ์.: +49-7142-597-19
อีเมล: info$@%&/()=@suco.$@.%&/()=de

หมายเลขลงทะเบียน VAT DE 145 002 857
Local court Stuttgart HRA 300580

หุ้นส่วนที่รับผิดชอบ: SUCO Beteiligungs-GmbH
HRB 300566

ผู้จัดการทั่วไป: Peter Stabel, Marcell Kempf

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ

เราใส่ใจในเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีอยู่ที่นี่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดของเนื้อหาภายใน
  เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราได้รับการรวบรวมด้วยความระมัดระวังอย่างพิถีพิถัน และเป็นไปตามข้อมูลที่เราทราบ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความทันสมัย ความครบถ้วน และความถูกต้องของหน้าเว็บใดๆ ได้

  สืบเนื่องจากส่วนที่ 7 1 ใน TMG (Telemediengesetz - Tele Media Act ตามกฎหมายเยอรมัน) ในฐานะผู้ให้บริการ เราต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนหน้าเว็บของเราเอง ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายทั่วไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจากส่วนที่ 8 ถึง 10 ของ TMG เราในฐานะผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลภายนอกที่มีให้หรือจัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเรา เมื่อเราทราบถึงการละเมิดกฎหมายโดยเฉพาะแล้ว เราจะลบเนื้อหาที่เป็นปัญหาออกทันที ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สามารถสันนิษฐานได้เวลาที่เราทราบถึงการละเมิดดังกล่าว

 2. ข้อจำกัดความรับผิดสำหรับการลิงก์ภายนอก
  เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ("ลิงก์ภายนอก") เนื่องจากเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาภายนอกดังกล่าวได้ ในกรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการข้อมูลเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ เมื่อลิงก์ถูกวางแล้ว เราจะไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กับการละเมิดกฎหมายที่เกิดจากลิงก์นั้นทั้งสิ้น เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย เราจะลบลิงก์ดังกล่าวออกทันที

 3. SPAM
  ทั้งในอดีตและในปัจจุบันได้รับการส่งโดยไม่คำนึงถึงเจ้าของโดเมน (Reg-C) ผู้ดูแลระบบ C หรือผู้ที่รับผิดชอบด้านเทคนิคสำหรับโดเมนเหล่านี้อีเมล SPAM อย่างไรก็ตามได้เกิดขึ้นในอดีตว่าคนแปลกหน้า (!) ได้ส่งอีเมล SPAM ไปยังโดเมนเหล่านี้ผ่านทางโปรแกรมปลอมอีเมล

 4. ลิขสิทธิ์
  เนื้อหาและผลงานที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมนี การทำซ้ำ การประมวลผล การแจกจ่าย หรือการใช้งานในรูปแบบใดๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายลิขสิทธิ์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนหรือผู้เขียนที่เป็นปัญหา