การฝึกน้ำมันพื้นฐานแบบใหม่

บริษัท SUCO จัดการประชุมสัมมนาภายในสองวันเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบไฮโดรลิคน้ำมัน

ความคาดหวังในการบริการลูกค้าและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจะกลายเป็นความต้องการและความซับซ้อนมากขึ้น โดยทั่วไปต้องมีการสนับสนุนระดับวิศวกรด้านแอ็พพลิเคชันในส่วนของผู้จัดจำหน่ายและลูกค้า

ด้วยเหตุนี้ SUCO จึงได้จัดสัมมนาในบ้านสองวันเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกน้ำมันและ; ผู้เข้าร่วมงานรวมถึงผู้จัดการฝ่ายขายและผู้แทนพื้นที่ของ SUCO รวมทั้งพนักงานของ บริษัท ตัวแทนจำหน่าย การฝึกอบรมเกิดขึ้นในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายนในเยอรมัน

กลับ