คลัตช์แกนสมมาตร

  • ­­­ดีไซน์แคบแบบขีดสุด
  • ระดับนอยส์ต่ำสุดของคลัตช์ SUCO
  • ค่าประสิทธิภาพระหว่าง 1.75 ถึง 1.25
    (ขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุน)
SUCO คลัตช์แกนสมมาตร

การก่อสร้างและรูปแบบการทำงาน

โดยปกติจะติดตั้งฟลายเวทเพื่อให้สามารถหมุนขาที่ติดตั้งกับหน้าแปลนได้ มีสปริงแรงที่ยึดฟลายเวทที่อยู่ติดกันไว้ จนกว่าแรงเหวี่ยงจะมากกว่าแรงสปริง จากนั้น ฟลายเวทจะยกตัวขึ้นไลน์นิ่งบนฟลายเวทจะสัมผัสกับวงแหวนด้านในของดรัมของคลัตช์ เนื่องจากการจัดเรียงแบบไม่สมมาตรของฟลายเวท แรงบิดที่สามารถส่งผ่านด้วยคลัตช์ประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับทิศทางการหมุน

  • ฟลายเวท
  • สปริงแรง
  • ไลน์นิ่ง
  • ดรัมของคลัตช์
  • ขา
F-Type

ข้อมูลประสิทธิภาพและขนาด

ประเภทจำนวน D [mm]B [mm] 1ความเร็วในการหมุนมาตรฐาน
ต่ำ สูง
M ที่ nE 750 และ
nB 1500 [Nm]
มอเตอร์ที่แนะนำ
[kW] 2
M ที่ nE 1250 และ
nB 3000 [Nm]
มอเตอร์ที่แนะนำ
[kW] 2
P11187301751346060
P12193301801450070

มีขนาดอื่นๆ ให้บริการตามคำขอ

1) กำลังส่งเพิ่มขึ้นเมื่อความกว้าง B เพิ่มขึ้น
2) กำลังมอเตอร์คำนวณโดยใช้ค่าความปลอดภัยเท่ากับ 2

SUCO ควรเป็นตัวเลือกผู้จัดทำคลัตช์!

 

B = ความกว้างของฟลายเวท
D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในดรัม
M = แรงบิด
nE = ความเร็วที่ระบุ
nB = ความเร็วในการทำงาน"

P-Typ Querschnitt und Skizze
ตัวแปรขององค์ประกอบแรงเหวี่ยง

เพื่อตอบสนองความต้องการในการส่งผ่านที่หลากหลาย SUCO มีผลิตภัณฑ์มากมายให้กับคุณ